LỊCH TUẦN 3-2021

Lịch công tác tuần thứ 3 (18/01/2021-25/01/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú

Thứ hai

18/01/2021

S 7h30. Giao ban đầu tuần HT UBND CBCC
C 14h30. Dự họp thống nhất lễ hội cầu ngư

15h00.Dự họp tổng kết công tác tài chính

TTVH Hồ Tương

PH2 KS Sông hàn

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

Thứ ba

19/01/2021

S UBND Phường
C 14h00. Dự tổng kết hopoij nông dân phường UBND Phường Đ/c Tưởng PCT
Thứ tư

20/01/2021

S 8h Đối thoại hộ nghèo UBND Phường Đ/c Giang PCT, UBMT và các HĐT
C 14h00. Dự họp đánh giá công tác  phòng chống tội phạm và PT BVANTQ Tại HT A quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ năm

21/01/2021

S 8H00. Dự tổng kết công tác tín dụng UBND Phường
C 14h triển khai tổ chức tuyên truyền cổ động và thi cờ vua, cờ tướng

15h30 Họp triển khai tổ chức văn nghệ tuyển anh lên đường

HT UBND phường

HT UBND phường

Đ/c Giang PCT chủ trì
Thứ sáu

22/01/2021

S UBND Phường
C 14h30. Dự bàn giao trạm quan trắc môi trường Tại  vỉa hè Yên khê 1 Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ bảy

23/01/2021

S 7h30. Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Khôi, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật S UBND Phường
C UBND Phường