LỊCH TUẦN 29-2022

Lịch công tác tuần thứ 29 (Từ ngày 18/7/2022 đến 24/7/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

18/7

S 7h. Dự khai mạc hội thao 21 Hồ Tương 21 Hồ Tương Đ/c Diệu CT dự
C 14h00. Giao ban đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC
Thứ ba

19/7

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

20/7

S 8h. Dự đánh giá công tác kiểm tra ngân hàng chính sách TP HT 1 T2 TP Đ/c Diệu CT dự
C 14h. Dự tập huấn thực hiện NĐ 16

14h. Tham dự buổi làm việc với HCCC quận

15h họp bàn về số hóa hồ sơ TPHT

HT A quận

HT B quận

HT B quận

Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Giang PCT dự

Thứ năm

21/7

S 7h. Dự bế mạc hội thao quận

8h. Dự họp kiểm tra quỹ vì người nghèo

8h. Dự hội nghị trực tuyến

8h Phục vụ kiểm tra ISO

21 Hồ Tương

HT UBND phường

HT UBND phường

Phòng Tiếp dân

Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

C UBND Phường
Thứ sáu

22/7

S UBND Phường
C 14h. Dự HN tuyên truyền luật môi trường

14h. Thực hiện công tác tuyển sinh

19h Tổ chức văn nghệ nhân ngày 27/7

HT A quận

HT B quận

TT VHTT phường

Đ/c Tưởng PCT; đạt dự

Đ/c Giang PCT dự

Toàn thể CBCC

Thứ bảy

23/7

S 8h. Dự kỷ niệm ngày TBLS HT UBND thanh khê Đông Đ/c Giang dự
C 19h30. Dự kỷ niệm ngày TBLS Công viên 29.3 Đ/c Giang PCT dự
Chủ nhật

24/7

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.