LỊCH TUẦN 28-2023

Lịch công tác tuần thứ 28 (Từ ngày 10/7/2023 đến 16/7/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

10/7

S 8h00. Giao ban đầu tuần CBCC  khối UBND UBND Phường Toàn thể CBCC phường
C 14h. Dự hội nghị chuyên đề về dân số HT B quận Đ/c Giang PCT dự
Thứ ba

11/7

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

12/7

S 9h. Dự bàn giao nhà đại đoàn kết

9h Thăm huấn luyện QNDB

TDP 31

Đồng nghệ

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Tưởng PCT

C 14h. Dự họp triển khai đề án 06

14h Giao ban thanh tra quận

PH 2  quận

Phòng Thanh tra quận

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Hải, Thành

Thứ năm

13/7

S 7H. Đến tham gia đoàn hành quân do CCB tổ chức

8h. Dự sơ kết công tác quận ủy

HT UBND phường

HT A quận

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

C UBND Phường
Thứ sáu

14/7

S 8h Tập huấn hướng dẫn hoạt động và sáng kiến

8hTập huấn công tác trợ cấp mai táng phí

Khách sạn Công đoàn

 

Đ/c Khôi VP

Đ/c Giang PCT, Thủy

C Tập huấn hướng dẫn hoạt động và sáng kiến

14h Dự họp kỷ niệm Ngày TNXP

Khách sạn Công đoàn

UBND Phường

Đ/c Khôi VP

Đ/c Giang PCT

Thứ bảy

15/7

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng PCT, Khôi, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

16/7

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.