LỊCH TUẦN 28-2022

Lịch công tác tuần thứ 28 (Từ ngày 11/7/2022 đến 17/7/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

11/7

S 7h30. Giao ban toàn thể UBND phường UBND Phường Toàn thể CBCC
C 14h00. Dự triển khai tổ chức ngày 27/7 PH 1 UBND quận Đ/c Giang PCT dự
Thứ ba

12/7

S UBND Phường
C 14h00. Dự họp rà soát thanh toán các chi phí đến trạm y tế lưu động HTB Quận Đ/c Giang PCT dự
Thứ tư

13/7

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

14/7

S UBND Phường
C 14h00. Dự sơ kết công tác phụ nữ quận HT UBND quận Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ sáu

15/7

S 8h00. Dự HN triển khai tháng hành động về người Cao tuổi HT2T2 thành phố Đ/c Giang PCT dự
C 15h45. Dự nghiệm thu nhà đại đoàn kết Đ/c Giang PCT dự
Thứ bảy

16/7

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Văn, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

17/7

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.