LỊCH TUẦN 27-2023

Lịch công tác tuần thứ 27 (Từ ngày 03/7/2023 đến 09/7/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

03/7

S 8h00. Giao ban chào cờ đầu tháng CBCC   ba khối UBND Phường Toàn thể CBCC phường
C 14h Dự sơ kết Đảng ủy 6th đầu năm UBND Phường Đ/c Diệu, Giang
Thứ ba

04/7

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

05/7

S UBND Phường
C 14h30. Tổ chức tập huấn công tác VTLT

14h. Dự giao ban công tác an sinh xã hội

14h30. Dự họp xử lý đơn thư Nguyễn Văn Trà

HT UBND Phường

PH 2 quận

PH 1 T2 quận

Toàn thể CBCC phường, TYT, CAP

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

Thứ năm

06/7

S UBND Phường
C 15h. Dự sơ kết Hội từ thiện

14h. Hop UBND quận mở rộng

HT xã hội quận

HT B quận

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

Thứ sáu

07/7

S 8h Tổ chức HN sơ kết KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm UBND Phường Toàn thể CBCC phường
C UBND Phường
Thứ bảy

08/7

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Văn, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

09/7

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.