LỊCH TUẦN 27-2022

Lịch công tác tuần thứ 27 (Từ ngày 04/7/2022 đến 10/7/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

04/7

S 8h30. Giao ban ba khối HT UBND phường Toàn thể CBCC
C 15h00. Dự họp sơ kết công tác tư pháp HT UBND quận Đ/c Giang PCT dự
Thứ ba

05/7

S UBND Phường
C 14h Dự hội nghị sơ kết Đảng ủy UBND Phường Đ/c Diệu- CT
Thứ tư

06/7

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

07/7

S 8h00. Dự sơ kết tại UBND phường HT UBND phường Toàn thể CBCC
C UBND Phường
Thứ sáu

08/7

S 8h. Dự trao phương tiện sinh kế HT B quận Đ/c Giang PCT dự
C 14h. Dự hội nghị sơ kết 6 tháng quận ủy UBND quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ bảy

09/7

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Văn, Lập UBND Phường
C 14h Tổ chức phát động thi đua công tác chuyển đổi số và hoàn thành chỉ tiêu KTXH-QPAN 6 tháng cuối năm Rừng Hà Gia- Điện Dương BTCB, BCTMT, TDP, toàn thể CBCC
Chủ nhật

10/7

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.