LỊCH TUẦN 27-2021

Lịch công tác tuần thứ 27 (Từ ngày 05/7/2021 đến 11/7/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

05/7

S 7h30.Giao ban đầu tuần 3 khối UBND Phường CBCC
C 14H00. Dự họp hội nghị lần 6 mặt trận phường

16H00. Dự họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch

HT UBND phường

PH 2 T2 quận

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

Thứ ba

06/7

S 8h00.Dự tập huấn PCCC

8h00. Dự nghe báo cáo nhanh tình hình sử dụng nhà công sản

HT B quận

PH 2 T3 quận

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Giang PCT dự

C 16H00. Dự họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch PH 2 T2 quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ tư

07/7

S 8H00. Dự hội nghị quận ủy sơ kết 6 tháng Tại HT B quận Đ/c Diệu CT dự
C 16H00. Dự họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch PH 2 T2 quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ năm

08/7

S UBND Phường
C 16H00. Dự họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch PH 2 T2 quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ sáu

09/7

S UBND Phường
C 16H00. Dự họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch PH 2 T2 quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ bảy

10/7

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Khôi, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

11/7

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.