LỊCH TUẦN 26-2022

Lịch công tác tuần thứ 26 (Từ ngày 27/6/2022 đến 03/7/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

27/6

S 8h00 Họp khung diễn tập chiến đấu trong KVPT UBND Phường Thành viên khung tập
C UBND Phường
Thứ ba

28/6

S Diễn tập UBND Phường Thành viên khung tập
C  Diễn tập UBND Phường Thành viên khung tập
Thứ tư

29/6

S  Diễn tập Khu trụ bám Thành viên khung tập
C UBND Phường
Thứ năm

30/6

S 8h00. Dự triển khai công tác ma túy

8h00. Dự HN tiếp xúc cử tri

8h00. Dự hn công tác phòng chống tham nhũng

Khách sạn công đoàn

UBND Phường

HT B quận

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

C 14h. Dự họp Triển khai công tác rác thải nhựa

14h Dự tiếp công dân quận

HT Quận

Phòng Tiếp dân quận

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

Thứ sáu

01/7

S 8h00. Dự họp BTV, BCH

8h00. Dự HN sơ kết công tác CCHT

UBND Phường

HT UBND quận

Đ/c Diệu CT, Tưởng PCT dự

Đ/c Giang PCT dự

C UBND Phường
Thứ bảy

02/7

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Khôi, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

03/7

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.