LỊCH TUẦN 25-2022

Lịch công tác tuần thứ 25 (Từ ngày 20/6/2022 đến 26/6/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

20/6

S 7h30. Giao ban toàn thể UBND phường

8h00 Họp công tác diễn tập trong khu vực phòng thủ

HT UBND phường Toàn thể CBCC
C 14h00 Họp công tác diễn tập trong khu vực phòng thủ UBND Phường
Thứ ba

21/6

S UBND Phường
C 14h00. Dự HN đối thoại CTUBND quận với nhân dân HT A quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ tư

22/6

S 8h00. Dự tham gia cưỡng chế thi hành án Trụ sở CAP Đ/c Tưởng PCT dự
C 14h00. Dự sơ kết 6 tháng VSXH HT B quận Đ/c Giang PCT dự
Thứ năm

23/6

S 7h00. Dự tổng kết năm học tại Làng Hy Vọng

8h. Dự họp triển khai công tác tiêm vacxin

Làng H Vọng

UBND Phường

 

Đ/c Giang PCT dự

 

C 14h00. Dự HN sơ kết đề án quy hoạch chăn nuôi HT 1 TP Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ sáu

24/6

S 8h00 Diễn tập thử chiến đấu trong KVPT UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

25/6

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT , Văn, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

26/6

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.