LỊCH TUẦN 25-2021

Lịch công tác tuần thứ

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai S 7h30. Giao ban đầu tuần UBND Phường CBCC
C 14h00. Dự họp HĐND quận

16h00. Dự họp trực tuyến triển khia công tác phòng chống dịch

HT T2 Quận

HT T2 Quận

Đ/c Diệu CT
Thứ ba S 8h00. Họp BTV UBND Phường Đ/c Diệu CT dự
C 14h00. Dự họp triển khai công tác điều tra HT  T2 quận Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ tư S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm S 8h Công bố quy hoạch BHXH quận Thanh Khê UBND Phường Đ/c Diệu CT
C UBND Phường
Thứ sáu S 8h Tập huấn điều tra kinh tế HT C quận Đ/c Khôi VP
C 8h Tập huấn điều tra kinh tế HT C quận Đ/c Khôi VP
Thứ bảy S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Khôi, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.