LỊCH TUẦN 24-2022

Lịch công tác tuần thứ 24 (Từ ngày 13/6/2022 đến 19/6/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

13/6

S 7h30. Giao ban toàn thể UBND phường HT UBND phường Toàn thể CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

14/6

S 8h Tập huấn công tác diễn tập

9h Tổ chức nghiệm thu bàn giao sửa chữa nhà

UBND Phường

Tại nhà dân

 

Đ/c Giang, Thủy

C UBND Phường
Thứ tư

15/6

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

16/6

S 8h Dự Đại hội Người mù quận HT A quận Đ/c Giang PCT
C 14h Họp tại Đội QTĐT quận

15h00 Hội ý thường trực UBND phường

Đội QTĐT quận

Phòng CT

Đ/c Tưởng PCT

 

Thứ sáu

17/6

S 8h Họp công tác diễn tập HT UBND Phường Các bộ phận liên quan
C 14h Họp bàn về TTĐT, VH

14h Tập huấn công tác Dân vận chính quyền

Phòng họp số 2 quận

HT B quận

Đ/c Tưởng PCT

Đ/c Giang, VP, ĐCXD, TPHT

Thứ bảy

18/6

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng, Văn, Lập UBND Phường
C 15h00 Tổ chức Ngày GĐVN tại Làng Mê Hòa Bắc Toàn thể CBCNV
Chủ nhật

19/6

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.