LỊCH TUẦN 24-2021

Lịch công tác tuần thứ 24 (Từ ngày 14/6/2021 đến 20/6/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

14/6

S 7h30. Dự giao ban đầu tuần HT UBND CBCC
C 14h Hop BCĐ Covid HT UBND Thành viên BCĐ
Thứ ba

15/6

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

16/6

S 8h00. Dự tham gia phòng chống dịch

9h30. Dự tổ chức phát động vì môi trường

Tại HT B quận

Tại phòng TNMT quận

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Tưởng dự

C 16h00. Dự triển khai quy hoạch tuyến Biển HT B quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ năm

17/6

S 8h Hội nghị trực tuyến CT05 HT UBND phường Đ/c Diệu, Tưởng
C 14h Họp triển khai p/án trường mầm non Tại PH1 Quận Đ/c Diệu CT
Thứ sáu

18/6

S UBND Phường
C UBND Phường

Thứ bảy

19/6

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Văn, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

20/6

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.