LỊCH TUẦN 23-2023

Lịch công tác tuần thứ 23 (Từ ngày 05/6/2023 đến 11/6/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

05/6

S 8h00. Giao ban CBCC  3 khối UBND UBND Phường Toàn thể CBCC phường
C UBND Phường
Thứ ba

06/6

S 8h. Dự 82 năm ngày hội người cao tuổi UBND Phường Đ/c Giang  P CT dự
C 16h. Dự họp liên quan đến trật tự đô thị PH2 T3 quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ tư

07/6

S 8h30.7/6/2023 Dự họp kiểm tra ký thuật tầu cá UBND Phường Đ/c Tưởng PCT dự
C 15h. Dự triển khai công tác xây dựng

14h. Dự giải quyết đơn thư Tào Quang Ngọc

HT B quận

PH1T2 quận

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Diệu CT  dự

Thứ năm

08/6

S UBND Phường
C 14h. Tập huấn sử dụng phần mềm giải quyết chính sách… LĐTBXH

14h. Dự nghe báo cáo về việc quản lý cây xanh

UBND Phường

Phòng QLĐT quận

Đ/c Giang  PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

Thứ sáu

09/6

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

10/6

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Văn, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

11/6

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.