LỊCH TUẦN 23-2022

Lịch công tác tuần thứ 23 (Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

06/6

S 7h30. Giao ban ba khối HT UBND phường Toàn thể CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

07/6

S UBND Phường
C 14h00. Dự lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng chống tham nhũng

14h00. Họp bàn tiến độ tiêm phòng

HT T4 quận Hải châu

HT B quận

Đ/c Diệu CT dự

/c Giang PCT dự

Thứ tư

08/6

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

09/6

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ sáu

10/6

S 8h00. Tham gia giám sát thực hiện chất vấn PH 1 quận Đ/c Tưởng PCT dự
C UBND Phường
Thứ bảy

11/6

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Khôi, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

12/6

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.