LỊCH TUẦN 23-2021

Lịch công tác tuần thứ 23 (Từ ngày 07/6/2021 đến 13/6/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

07/6

S 7h30 Giao ban ba khối UBND Phường Toàn thể CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

08/6

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

09/6

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

10/6

S UBND Phường
C 16h Họp phòng chống dịch Phòng họp 2 quận Đ/c Diệu CT
Thứ sáu

11/6

S 8h00. Dự triển khai kế hoạch tổ chức phương án sắp xếp các trường mầm non nhỏ lẻ

8h00. Dự buổi làm việc với  BTV quận ủy Thanh Khê

Tại HT C  quận

Tại Quận ủy

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

C 14h00. Dự phát động phòng chống dịch Tại HT UBND phường Đ/c Diệu CT dự
Thứ bảy

12/6

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng PCT, Văn, Thành

8h00. Hoc nghị quyết

 

UBND Phường

 

Đ/c Diệu CT; Giang; Tưởng

C 14h00. Hoc nghị quyết UBND Phường Đ/c Diệu CT; Giang; Tưởng
Chủ nhật

13/6

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.