LỊCH TUẦN 22-2022

Lịch công tác tuần thứ 22 (Từ ngày 30/5/2022 đến 05/6/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

30/5

S 7h30. Giao ban khối UBND phường HT UBND phường Toàn thể CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

31/5

S 8h00 Ra mắt Tổ CNS cộng đồng và tập huấn chuyển đổi số, triển khai thực hiện Đề án 06 UBND Phường Toàn thể CBCC, Tổ CNS
C 14h00. Dự tổng kết điều tra kinh tế HT B quận Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ tư

01/6

S UBND Phường
C 17h00 Tổ chức ngày thiếu nhi 1/6 cho trẻ UBND Phường Đ/c Giang PCT, VHXH
Thứ năm

02/6

S 8h00. Dự tập huấn công tác Tôn giáo 2022

10h00 Dự ký kết biên bản chuyển đổi số

Tại khách sạn công đoàn

HT B quận

Đ/c Giang  PCT; văn dự

Đ/c Diệu CT dự

C 14h00. Dự họp Ủy viên Ủy ban phường UBND Phường Đ/c Diệu, Giang, Tưởng dự
Thứ sáu

03/6

S 8h00. Dự họp triển khai công tác môi trường biển đảo Tại HT B quận Đ/c Tưởng PCT dự
C UBND Phường
Thứ bảy

04/6

S Trực cơ quan: đ/c Giang PCT, Văn, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

05/6

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.