LỊCH TUẦN 22-2021

Lịch công tác tuần thứ 22 (Từ ngày 31/5/2021 đến 06/6/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

31/5

S 8h00. Giao ban đầu tuần HT UBND Phường CBCC
C 15h00. Dự trao quà cho trẻ em nghèo HT UBND Phường Đ/c Diệu CT; Giang PCT dự
Thứ ba

01/6

S UBND Phường
C 16h Họp công tác phòng chống dịch Phòng họp quận Đ/c Diệu CT
Thứ tư

02/6

S UBND Phường
C 14h30 Họp Ủy viên ủy ban

16h Họp công tác phòng chống dịch

Phòng Tiếp dân

Phòng họp quận

Đ/c CT, PCT, CAP, QS

Đ/c Diệu CT

Thứ năm

03/6

S UBND Phường
C 14h Giao ban Đảng, HĐT

16h Họp công tác phòng chống dịch

UBND Phường

Phòng họp quận

 

Đ/c Diệu CT

Thứ sáu

04/6

S 8h00. Dự HN tổng kết công tác bầu cử HT UBND Phường CBCC, Tổ trưởng và Thư ký TBC, 17 BTCB KDC
C UBND Phường
Thứ bảy

05/6

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Văn, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

06/6

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.