LỊCH TUẦN 21-2023

Lịch công tác tuần thứ 21 (Từ ngày 22/5/2023 đến 28/5/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

22/5

S 8h00. Giao CBCC khối VP UBND UBND Phường Toàn thể CBCC phường
C 14h. Dự lên quan đến phương án quy hoạch đề xuất chủ trương dự án sông Phú Lộc PH 1 T2 Khối làm việc UBND quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ ba

23/5

S UBND Phường
C 16h. Dự tổng kết bế giảng Trường Đỗ Đăng Tuyển Đ/c Diệu CT dự
Thứ tư

24/5

S 7h30. Dự lễ bế giảng Trường mầm non mẫu đơn Đ/c Diệu CT dự
C 14h.Họp Uỷ viên UBND phường

15h. Dự lễ bế Giang trường Lể Văn Tám

Phòng Tiếp dân Phường

Trường TH Lê Văn Tám

 

Đ/c Tưởng PCT  dự

Thứ năm

25/5

S UBND Phường
C 14h30 Họp Ban chấp hành Đảng bộ

16h 30. Dự bế giảng PTTH Thanh Khê

UBND Phường

PT THTK

Đ/c Diệu, Tường, Giang

Đ/c Giang PCT dự

Thứ sáu

26/5

S 6h30. Dự bế giảng trường DSTK

8h00 Hội nghị đối thoại BT, CT với Nhân dân

TRường TH DSTK

HT UBND phường

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Diệu CT

C 14h00 Hội thảo “Dữ liệu số, thách thức và định hướng” trực tuyến Phòng Tiếp dân Phường Đ/c Giang, Thảo
Thứ bảy

27/5

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Khôi, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

28/5

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.