LỊCH TUẦN 21-2022

Lịch công tác tuần thứ 21 (Từ ngày 23/5/2022 đến 29/5/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

23/5

S 7h30. Giao ban khối UBND phường HT UBND phường Toàn thể CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

24/5

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

25/5

S 8h00 Dự tuyên truyền PCTN

9h00. Dự họp chuyển đổi số

HTA quận

Phòng họp số 2 quận

Đ/c Giang PCT dự
C 14h00. Dự Dự họp thường trực Đảng ủy UBND Phường Đ/c Diệu CT dự
Thứ năm

26/5

S 8h00. Dự họp về công tác BHYT

8h00. Dự họp BTV đảng ủy phường

HT B quận

UBND Phường

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

C UBND Phường
Thứ sáu

27/5

S UBND Phường
C 14h00. Dự họp về công tác diễn tập HT quận ủy Đ/c Diệu, Tưởng, Giang dự
Thứ bảy

28/5

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng PCT, Khôi, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

29/5

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.