LỊCH TUẦN 21-2021

Lịch công tác tuần thứ 21 (Từ ngày 24/5/2021 đến 30/5/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

24/5

S 8h30. Dự giao ban đầu tuần HT UBND CBCC
C 16h00. Dự họp trực tuyến về phòng chống dịch Tại HT 2 quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ ba

25/5

S 8h họp triển khai rà soát hộ KD cá thể Phòng tiếp dân Đ/c Tưởng PCT
C 16h00. Dự họp trực tuyến về phòng chống dịch

16h dự tổng kết Tổ bầu cử số 7

Tại HT 2 quận

Nhà SHCĐ 11

Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Giang PCT dự

Thứ tư

26/5

S UBND Phường
C 16h00. Dự họp trực tuyến về phòng chống dịch Tại HT 2 quận Đ/c Giang PCT dự
Thứ năm

27/5

S UBND Phường
C 15h30 tham gia kiểm tra phương tiện tại cảng cá Cảng cá Đ/c Tưởng-PCT
Thứ sáu

28/5

S 8h00. Dự triển khai kế hoạch huấn luyện dân quân Tại HT B quận Đ/c Diệu CT dự
C 16h00. Dự họp trực tuyến về phòng chống dịch Tại HT 2 quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ bảy

29/5

S Trực cơ quan( đ/c Diệu CT; Khôi; Thành) UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

30/5

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.