LỊCH TUẦN 20-2023

Lịch công tác tuần thứ 20 (Từ ngày 15/5/2023 đến 21/5/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

15/5

S 8h00. Giao CBCC khối VP UBND UBND Phường Toàn thể CBCC phường
C UBND Phường
Thứ ba

16/5

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

17/5

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

18/5

S 8h. Dự Tập huấn XLVP HC UBND Quận Đ/c Tưởng PCT  dự
C 14h Dự tập huấn ngư dân về PL

14h. Dự HN đánh giá cổ động trực quan

HT B quận

HT viện khoa học 46 Bạch đằng

Đ/c Tưởng  PCT dự

Đ/c Giang PCT dự

Thứ sáu

19/5

S UBND Phường
C 14h Phục vụ giám sát HĐND thành phố

14h Hội nghị trực tuyến Đề án 06

UBND Phường Đ/c Diệu CT

Đ/c Giang, CAP, Tổ ĐA06

Thứ bảy

20/5

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng PCT, Văn, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

21/5

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.