LỊCH TUẦN 20-2022

Lịch công tác tuần thứ 20 (Từ 16/05/2022 đến 22/05/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

16/5

S 7h30. Giao khối UBND phường HT UBND phường Toàn thể CBCC
C Làm việc tại cơ quan UBND Phường
Thứ ba

17/5

S Làm việc tại cơ quan UBND Phường
C Làm việc tại cơ quan UBND Phường
Thứ tư

18/5

S Làm việc tại cơ quan UBND Phường
C Làm việc tại cơ quan UBND Phường
Thứ năm

19/5

S Làm việc tại cơ quan UBND Phường
C 15h45. Dự lễ khời công nhà ĐĐK Nhà ông Hữa Trấn Rân Đ/c Giang PCT dự
Thứ sáu

20/5

S Làm việc tại cơ quan UBND Phường
C Làm việc tại cơ quan UBND Phường
Thứ bảy

21/5

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Văn, Thành

9h dự lễ cảm tạ chúa

UBND Phường

14 Trần Thanh Trung

 

Đ/c Văn, Giang

C UBND Phường
Chủ nhật

22/5

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.