LỊCH TUẦN 20-2021

Lịch công tác tuần thứ 20 (Từ ngày 17/5/2021 đến 23/5/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

17/5

S 8h giao ban cơ quan HT UBND Phường CBCC
C 14h dự bàn giao và khởi công công trình

14h Dự họp tổ bầu cử số 87

Thứ ba

18/5

8h Dự họp tổ bầu cử số 7 HT khu vực 3, 4 Đ/c Diệu CT
C 14h Dự họp tổ bầu cử số 8

15h Dự họp tổ bầu cử số 4

UBND Phường

Nhà SHCĐ 5,6

Đ/c Giang PCT

Đ/c Tưởng PCT

Thứ tư

19/5

S 8h dự tiếp xúc cử tri HT A quận Đ/c Diệu CT
C UBND Phường
Thứ năm

20/5

S UBND Phường
C 16h họp trực tuyến phòng chống dịch Phòng họp 2 quận Đ/c Diệu CT
Thứ sáu

21/5

S UBND Phường
C 16h họp trực tuyến phòng chống dịch Phòng họp 2 quận Đ/c Diệu CT
Thứ bảy

22/5

S 8h họp công tác bầu cử HT UBND Phường Toàn thể CBCC
C UBND Phường
Chủ nhật

23/5

S Phục vụ bầu cử UBND Phường
C Phục vụ bầu cử UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.