LỊCH TUẦN 19-2023

Lịch công tác tuần thứ 19 (Từ ngày 08/5/2023 đến 13/5/2023)

Thứ/ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai

 

S 8h00. Giao ban 3 khối HT UBND phường Toàn thể CBCC phường
C Làm việc tại cơ quan
Thứ Ba

 

 

S  Làm việc tại cơ quan
C 15h. Dự giải quyết đơn thư (Bà Thanh) Đội KTQT quận Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ Tư

 

S  Làm việc tại cơ quan
C  Làm việc tại cơ quan
Thứ Năm

 

S  Làm việc tại cơ quan
C  Làm việc tại cơ quan
Thứ Sáu

 

S 7h00 Đi thăm quân Đ/c Tưởng PCT
C  Làm việc tại cơ quan
Thứ Bảy

 

S Trực cơ quan: Đ/c Giang, Khôi, Thành

8h Dự trao khen thưởng của LĐLĐ quận

 

HT B quận

 

Đ/c Giang PCT dự

Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.