LỊCH TUẦN 19-2022

Lịch công tác tuần thứ 19 (Từ ngày 09/5/2022 đến 15/5/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

09/5

S 6h30. Dự nghe thời sự

7h30. Giao ban khối UBND phường

HT ĐHTTTT

UBND Phường

Đ/c Giang PCT dự

Toàn thể CBCC

C UBND Phường
Thứ ba

10/5

S UBND Phường
C 14h 00. Dự hội nghị sơ kết MT

14h00. Dự họp BTV quận ủy

HT UBND phường

HT B quận

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

Thứ tư

11/5

S UBND Phường
C 14H. Dự hội nghị chất lượng sông phú lộc

14h Phục vụ Đoàn giám sát HĐND TP

HT B quận

UBND Phường

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Diệu CT

Thứ năm

12/5

S 8h00. Dự HN tổng kết PCCC HT B quận Đ/c Tưởng PCT dự
C 14h00. Dự họp BTV quận ủy HT B quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ sáu

13/5

S 8h30. Dự HN phê duyệt quy hoạch khe cạn T3 UBND phường Đ/c Diệu CT dự
C 14h00. Dự nghe thời sự T3 UBND phường Đ/c Giang PCT dự
Thứ bảy

14/5

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Khôi, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

15/5

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.