LỊCH TUẦN 19-2021

Lịch công tác tuần thứ 19 (Từ ngày 10/5/2021 đến 16/5/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

10/5

S 7h30 giao ban 3 khối HT UBND phường Toàn thể CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

11/5

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

12/5

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

13/5

S UBND Phường
C 14h00. Dự tập huấn công tác bầu cử HT UBND phường Toàn thể CBCC, Tổ trưởng TBC, Thư ký
Thứ sáu

14/5

S UBND Phường
C 16h họp trực tuyến phòng chống dịch phòng họp số 2 quận Đ/c Diệu CT
Thứ bảy

16/5

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng PCT, Khôi, Thành

8h Tiếp xúc cử tri trực tuyến

 

UBND Phường

 

Đ/c Diệu CT

C 14h Dự họp Tổ bầu cử số 5

 

19h Dự họp Tổ bầu cử số 2

UBND phường

 

KDC

Đ/c Diệu CT, Tưởng, Giang, Thảo

Đ/c Tưởng PCT

Chủ nhật S UBND Phường
C 19h Dự họp Tổ bầu cử số 3 KDC Đ/c Tưởng PCT
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.