LỊCH TUẦN 18-2023

Lịch công tác tuần thứ 18 (Từ ngày 01/5/2023 đến 07/5/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

01/5

S Nghỉ Lễ 30/4, 1/5 UBND Phường
C Nghỉ Lễ 30/4, 1/5 UBND Phường
Thứ ba

02/5

S Nghỉ bù Lễ 30/4, 1/5 UBND Phường
C Nghỉ bù Lễ 30/4, 1/5 UBND Phường
Thứ tư

03/5

S Nghỉ bù Lễ 30/4, 1/5 UBND Phường
C Nghỉ bù Lễ 30/4, 1/5 UBND Phường
Thứ năm

04/5

S UBND Phường
C 14h. Dự họp rà soát các hộ kinh doanh

14. Dự họp triển khai cuộc thi của Vipat

Phòng QLĐT quận

HT B quận

Đ/c Tưởng  PCT dự

Đ/c Giang PCT dự

Thứ sáu

05/5

S 8h. Dự Dự HN quán triệt chuyên đề 2023 MT HT UBND phường Đ/c Giang PCT dự
C 14h Tuyên truyền ATTP và BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình HT UBND phường Đ/c Giang PCT dự
Thứ bảy

06/5

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng PCT, Văn, Thành

6h30 Ra quân dọn VSMT tại NTT

UBND Phường

Nguyễn Tất Thành

 

Toàn thể CBCC

C UBND Phường
Chủ nhật

07/5

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.