LỊCH TUẦN 18-2022

Lịch công tác tuần thứ 18 (Từ ngày 02/5/2022 đến 08/5/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

02/5

S Nghĩ Lễ UBND Phường
C UBND Phường
Thứ ba

03/5

S Nghĩ Lễ UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

04/5

S Giao ban ba khối UBND Phường Toàn thể CBCNV
UBND Phường
Thứ năm

05/5

S Làm việc tại cơ quan UBND Phường
C 14h30 Dự lễ khai mạc ĐHTDTT quận TT VH thanh Khê Đ/c Giang PCT dự
Thứ sáu

06/5

S Làm việc tại cơ quan UBND Phường
C 15h45 Dự nghiệm thu nhà 760/24 ĐBP Đ/c Giang PCT dự
Thứ bảy

07/5

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng PCT, Văn, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

08/5

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.