LỊCH TUẦN 18-2021

Lịch công tác tuần thứ 18 (Từ ngày 03/5/2021 đến ngày 08/5/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

03/5

S Nghỉ bù Lễ UBND Phường
C UBND Phường
Thứ ba

04/5

S 8h dự họp triển khai công tác phòng chống dịch UBND Phường Đ/c Diệu CT
C UBND Phường
Thứ tư

05/5

S 8 dự tuyên truyền Luật bầu cử 24 Trần Phú Đ/c Giang PCT
C 16h dự họp trực tuyến phòng chống dịch Phòng họp 2 quận Đ/c Diệu CT
Thứ năm

06/5

S UBND Phường
C 16h dự họp trực tuyến phòng chống dịch Phòng họp 2 quận Đ/c Diệu CT
Thứ sáu

07/5

S 8h dự giải quyết vướng mắc khe cạn Phòng tiếp dân quận Đ/c Tưởng PCT
C 15h dự khởi công xây dựng nhà tại tổ 13 Tổ 13 TKT Đ/c Giang PCT
Thứ bảy

08/5

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Văn , Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.