LỊCH TUẦN 17-2021

Lịch công tác tuần thứ 17 (Từ ngày 26/4/2021 đến 02/5/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

26/4

S 8h00. Dự giao ban đầu tuần HT UBND CBCC
C 14h00. Dự  tập huấn vi phạm hành chính

14h00. Dự trực tuyến phòng chống dịch

HT B quận

PH 2 quận

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

Thứ ba

27/4

S UBND Phường
C 14h00. Dự họp BTV đảng ủy phường HT UBND Đ/c Diệu CT dự
Thứ tư

28/4

S 8h00.Dự  sơ kết nghĩa vụ quận sự

8h00. Dự trao cờ tổ quốc

HT B quận

HT 2 quận

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Giang PCT dự

C 14h Họp triển khai tổ chức ĐH TDTT UBND Phường Đ/c Diệu, Giang
Thứ năm

29/4

S 8h Sơ kết 5 năm thực hiện CT 05 HT UBND CBCC
C 14h00. Dự giao ban CTXH PH 2 quận Đ/c Giang PCT dự
Thứ sáu

30/4

S Nghỉ Lễ UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

01/5

S Nghỉ Lễ UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

02/5

S Nghỉ Lễ UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.