LỊCH TUẦN 16-2023

Lịch công tác tuần thứ 16 (Từ ngày 17/4/2023 đến 23/4/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

17/4

S 7h30. Giao ban đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC phường
C 14h30. Dự trao phương tiện sinh kế hộ nghèo HT B quận Đ/c Giang PCT dự
Thứ ba

18/4

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

19/4

S UBND Phường
C 14h. Dự họp trực tuyến UBND Phường Toàn thể CBCC
Thứ năm

20/4

S 8h Dự sơ kết hội nông dân UBND Phường Đ/c Giang PCT dự
C 14h Dự rút kinh nghiệm công tác tuyển quân Nhà VH LL Vũ trang TP Đ/c Tưởng  PCT Tuấn dự
Thứ sáu

21/4

S 8h Hội ý thường trực UBND phường UBND Phường
C 14h. Dự đối thoại các hộ đường DSTK UBND Phường Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ bảy

22/4

S Trực cơ quan Diệu, Văn, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

23/4

S 9h Tổ chức chương trình Phiên chợ yêu thương (lần thứ 1) UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.