LỊCH TUẦN 16-2022

Lịch công tác tuần thứ 16 (Từ ngày 18/4/2022 đến 24/4/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

18/4

S 7h30. Dự giao ban đầu tuần HT UBND phường CBCC phường
C Làm việc tại cơ quan UBND Phường
Thứ ba

19/4

S Làm việc tại cơ quan UBND Phường
C 14h00. Dự họp rút kinh nghiệm công tác tuyển quân HT B quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ tư

20/4

S 6h30 Ra mắt mô hình kiệt “An toàn-Văn minh-Sạch đẹp” tại K239 DSTK K239 DSTK CT, 2PCT, CBCC
C Làm việc tại cơ quan UBND Phường
Thứ năm

21/4

S Làm việc tại cơ quan UBND Phường
C Làm việc tại cơ quan UBND Phường
Thứ sáu

22/4

S Làm việc tại cơ quan UBND Phường
C Làm việc tại cơ quan UBND Phường
Thứ bảy

23/4

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng , Lập

7h00. Dự chạy hội thao tại quận

 

Nhà Thi đầu Quận

 

Đ/c Tưởng PCT dự

C UBND Phường
Chủ nhật

24/4

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.