LỊCH TUẦN 15-2023

Lịch công tác tuần thứ 15 (Từ ngày 10/4/2023 đến 16/4/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

10/4

S 7h30. Giao ban đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC phường
C 14h. Dự giao ban ngành thủy sản Phòng Kinh tế quận quận Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ ba

11/4

S 8h. Dự hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân HT B quân Đ/c Diệu CT
C 14h. Dự hội nghị quận ủy lần thứ 13 HT A quận Đ/c Diệu CT, Tưởng PCT  dự
Thứ tư

12/4

S 9h. Dự HN triển khai lập lại trật tự vỉa hè Đội KT quy tắc quận Đ/c Tưởng dự
C UBND Phường
Thứ năm

13/4

S UBND Phường
C 14h. Dự Đại hội đại biểu người khuyết tật

14h. Dự họp đánh giá hoạt động tín dụng

Nhà sinh hoạt CB11

PH 2 quận

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Diệu CT

Thứ sáu

14/4

S 8h. Dự tập huấn về công tác môi trường

8h. Dự HN tuyên truyền luật môi trường

8h. Dự họp ủy ban quận

HT C quận

HT UBND phường

HT B quận

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

C UBND Phường
Thứ bảy

15/4

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Khôi, Thành

8h. Dự hưởng ứng ngày văn hóa đọc sách

UBND Phường

Công viên 29/3

 

Đ/c Giang PCT dự

C UBND Phường
Chủ nhật

16/4

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.