LỊCH TUẦN 15-2022

Lịch công tác tuần thứ 15 (Từ ngày 11/4/2022 đến 17/4/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

11/4

S Nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương UBND Phường
C Làm việc tại cơ quan UBND Phường
Thứ ba

12/4

S 8h00. Dự họp sơ kết ngân hàng chính sách xã hội HT B quận Đ/c Diệu CT dự
C 14h00. Dự họp về môi trường Dự họp trực tuyến Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ tư

13/4

S 8h00. Dự HN công tác TE tại TP

8h00. Dự HN khai mạc huấn luyện DQ

HT T5 Khách sạn Bambo

HT A quận

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

C 15h30. Dự HN góc tư vấn học đường HT UBND phường Đ/c Giang PCT dự
Thứ năm

14/4

S Làm việc tại cơ quan UBND Phường
C Làm việc tại cơ quan UBND Phường
Thứ sáu

15/4

S Làm việc tại cơ quan UBND Phường
C 14h.00 Dự học tập chuyên đề Học tập làm theo tư tưởng HCM HT UBND phường Đ/c Diệu CT dự
Thứ bảy

16/4

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Văn, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

17/4

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.