LỊCH TUẦN 15-2021

Lịch công tác tuần thứ (Từ ngày 12/4/2021 đến 18/4/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

12/4

S 7h30 giao ban đầu tuần UBND Phường CBCC
C 14h họp Ủy viên ủy ban Phòng Tiếp dân
Thứ ba

13/4

S 8H Dự trù bị Đại hội phụ nữ UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

14/4

S 8h00. Dự đại hội Hội phụ nữ phường HT UBND Đ/c Diệu CT dự
C 14h Phục vụ kiểm tra công tác bầu cử thuộc Tổ BC số 6

14h Họp Hội đồng TV thuế

Phòng Tiếp dân

Phòng họp

Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Tưởng PCT

Thứ năm

15/4

S 8h00. Dự đại hội hội người cao tuổi

8h00. Dự thành lập cụm thi đua

HT UBND

UBND Xuân Hà

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

C UBND Phường
Thứ sáu

16/4

S 8h làm việc về công tác ISO Phòng PCT Đ/c Giang
C UBND Phường
Thứ bảy

17/4

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Văn, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

18/4

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.