LỊCH TUẦN 14-2023

Lịch công tác tuần thứ 14 (Từ ngày 03/4/2023 đến 09/4/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

03/4

S 7h30. Giao ban 3 khối đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC phường
C UBND Phường
Thứ ba

04/4

S 8h. Dự sơ kết công tác quý 1/2023 của Đảng ủy UBND Phường Đ/c Diệu, Giang, Tưởng dự
C UBND Phường
Thứ tư

05/4

S 8h. Hội nghị sơ kết công tác quý 1/2023 của UBND phường UBND Phường Toàn thể CBCC
C 14h. Dự họp buổi giám sát HĐND TP

15h Trao phương tiện sinh kế

PH B quận

HT UBND phường

Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Giang PCT

Thứ năm

06/4

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ sáu

07/4

S UBND Phường
C 14h Dự hội nghị trực tuyến của Đảng

14h Tập huấn chuyển đổi số

Hội trường UBND P

24 Trần Phú

Đ/c Tưởng PCT

Đ/c Hải VP

Thứ bảy

08/4

S 7h30. Trực cơ quan Tưởng, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

09/4

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.