LỊCH TUẦN 14-2022

Lịch công tác tuần thứ 13 (Từ ngày 04/04/2022 đến 09/04/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

04/4

S 7h30. Dự giao ban ba khối HT UBND phường CBCNV
C 15h00. Dự HN quận ủy HT A quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ ba

05/4

S 9h00 Dự giải quyết MT đường Vũ Quỳnh

8h00. Tập huấn công tác Dân Vận

Phòng TNMT quận

HT Dân Vận quận ủy

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Khôi-VP

C UBND Phường
Thứ tư

06/4

S 8h Họp Ủy viên Ủy ban phường Phòng tiếp dân
C UBND Phường
Thứ năm

07/4

S 8h Hội nghị công tác Đảng

8h Họp công tác TTĐT quý I

9h Họp tại quận

HT UBND Phường

UBND quận

UBND quận

Đ/c Diệu CT

Đ/c Tưởng PCT

Đ/c Giang PCT

C 15h Họp về thu thuế đất PNN UBND quận Đ/c Tưởng PCT, Vương
Thứ sáu

08/4

S 8h00. Dự họ sơ kết công tác quận ủy HT A quận Thanh Khê Đ/c Diệu CT dự
C 14h00. Hội nghị sơ kết quý 1/2022 UBND Phường
Thứ bảy

09/4

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Khôi, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

10/4

S Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.