LỊCH TUẦN 13-2023

Lịch công tác tuần thứ 13 (Từ ngày 27/3/2023 đến 02/4/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

27/3

S 6h45 Tham gia chạy Olympic 21 Hồ Tương Toàn thể CBCC phường
C 14.00 Dự tổng kết công tác cung cấp KVPT 2022 PH 2 T3 quận UBND quận Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ ba

28/3

S 5h00. Dự 77 năm ngày thể thao việt nam HT TDTT Đ/c Giang PCT
C UBND Phường
Thứ tư

29/3

S 8h. Dự HN phân loại rác thải PH1 T15 TP Đ/c Tưởng PCT dự
C UBND Phường
Thứ năm

30/3

S UBND Phường
C 14h00. Dự tập huấn kho TTHC số 24 Trần Phú Đ/c Giang PCT, Thảo dự
Thứ sáu

31/3

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

01/4

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Khôi, Thành

8h dự họp thông qua dự án kiến trúc các công trình

HT B quận Đ/c Tưởng PCT dự
C UBND Phường
Chủ nhật

02/4

S 8h Dự hội thi Bí thư giỏi HT UBND Phường Đ/c Diệu CT
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.