LỊCH TUẦN 13-2022

Lịch công tác tuần thứ 13 (Từ ngày 28/03/2022 đến 03/04/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

28/3

S 7h30. Dự giao ban đầu tuần UBND Phường CBCNV
C Làm việc tại phường UBND Phường
Thứ ba

29/3

S Làm việc tại phường UBND Phường
C Làm việc tại phường UBND Phường
Thứ tư

30/3

S Làm việc tại phường UBND Phường
C Làm việc tại phường UBND Phường
Thứ năm

31/3

S Làm việc tại phường UBND Phường
C Làm việc tại phường UBND Phường
Thứ sáu

01/4

S Làm việc tại phường UBND Phường
C Làm việc tại phường UBND Phường
Thứ bảy

02/4

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Văn, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

03/4

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.