LỊCH TUẦN 12-2023

Lịch công tác tuần thứ 12 (Từ ngày 20/3/2023 đến 26/3/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

20/3

S 7h30. Giao ban đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC phường
C 14h. Dự HN phòng chống tội phạm UBND quận Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ ba

21/3

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

22/3

S 8h. Dự KN 92 năm ngày thành lập đoàn HT A quận Đ/c Diệu CT dự
C UBND Phường
Thứ năm

23/3

S 8h. Dự HN chuyển đổi số HT quận Đ/c Giang PCT dự
C 14h. Dự đánh giá PCCC HT CATP Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ sáu

24/3

S 8h. Dự HN triển khai kế hoạch chuyển đổi số UBND Phường Toàn thể CBCC
C UBND Phường
Thứ bảy

25/3

S Trực cơ quan: Đ/c Tường PCT, Văn, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

26/3

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.