LỊCH TUẦN 12-2022

Lịch công tác tuần thứ 12 (Từ ngày 21/3/2022 đến 27/3/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

21/3

S 7h30. Dự giao ban ba khối HT UBND phường CBCNV
C Làm việc tại phường UBND Phường
Thứ ba

22/3

S  Làm việc tại phường UBND Phường
C  Làm việc tại phường UBND Phường
Thứ tư

23/3

S  Làm việc tại phường UBND Phường
C  Làm việc tại phường UBND Phường
Thứ năm

24/3

S  Làm việc tại phường UBND Phường
C  Làm việc tại phường UBND Phường
Thứ sáu

25/3

S 8h Hội ý Thường trực UBND phường UBND Phường
C  Làm việc tại phường UBND Phường
Thứ bảy

26/3

S 7h30 tổ chức “Ngày hội việc làm – trưng bày sản phẩm- Người VN ưu tiên dùng hàng VN- Khu dân cư phát triển bền vững”

Trực cơ quan: Đ/c Tưởng PCT, Thảo, Lập

Trường TH DSTK

UBND Phường

C UBND Phường
Chủ nhật

27/3

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.