LỊCH TUẦN 12-2021

Lịch công tác tuần thứ 12 (Từ ngày 22/3/2021 đến 28/3/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

22/3

S 8h00. Dự giao ban đầu tuần

8h00. Dự Hội nghị giới thiệu Dự án “Đô thị giảm nhựa tại thành phố Đà Nẵng”

UBND Phường

HT 2 TP

CBCC

đ/c Tưởng, Đạt dự

C UBND Phường
Thứ ba

23/3

S 8h00 Dự tuyên truyên truyền luật sửa đổi HT A quận Đ/c Giang PCT dự
C UBND Phường

Thứ tư

24/3

S 8h00. Dự họp trực tuyến Trụ sở UBND quận Đ/c Diệu CT
C 14h00. Dự tập huấn cơ sở thị trường lao động Tại HT A quận Đ/c Giang PCT, Nhơn
Thứ năm

25/3

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ sáu

26/3

S 9h00. Dự công bố quyết định chất lượng giáo dục Tại HT ĐHTDTT Đ/c Giang PCT dự
C UBND Phường
Thứ bảy

27/3

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng PCT, Văn, Lập

8h Học Nghị quyết trực tuyến toàn quốc

UBND Phường CBCC
C 14h Học Nghị quyết trực tuyến toàn quốc

19h00. Dự lấy ý kiến cư tri tại KV 3

UBND Phường

Tại Yên Khê 1

CBCC

Đ/cTưởng PCT

Chủ nhật

28/3

S 8h Học Nghị quyết trực tuyến toàn quốc UBND Phường CBCC
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.