LỊCH TUẦN 11-2023

Lịch công tác tuần thứ 11 (Từ ngày 13/3/2023 đến 19/3/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

13/3

S 7h30. Giao ban 3 khối đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC phường
C 14h. Dự công bố quy hoạch

14h. Dự buổi làm việc với Phòng GD&Đào tạo

UBND quận

HT B quận

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Giang PCT dự

Thứ ba

14/3

S 8h. Dự Đại hội Hội nông dân trù bị HT UBND Đ/c Diệu CT
C 14h họp Ủy viên Ủy ban UBND Phường
Thứ tư

15/3

S 8h. Dự Đại hội Hội nông dân chính thức UBND Phường Đ/c Diệu CT dự
C 14h. Dự bàn biện pháp nâng nề khe cạn PH 1 t2  quận Đ/c Tưởng p CT dự
Thứ năm

16/3

S UBND Phường
C 14h. Dự nghiệm thu số hóa hộ tịch HT T3 quận Đ/c Giang PCT dự
Thứ sáu

17/3

S 8h. Dự đại hội hội khuyến học

8h. Dự kiểm tra việc lấn chiếm sử dụng chung cư

8.30. Dự giải quyết vướng mắc về QSD đất

UBND Phường

Phòng đội quy tắc

PH 2 quận

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Tưởng, Hiếu

Đ/c Diệu CT dự

C UBND Phường
Thứ bảy

18/3

S Trực cơ quan Khôi, Lập, Diệu

8h00 Đại hội công đoàn phường

UBND Phường  

Toàn thể CBCC phường

C UBND Phường
Chủ nhật

19/3

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.