LỊCH TUẦN 10-2023

Lịch công tác tuần thứ 10 (Từ ngày 06/3/2023 đến 12/3/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú

 Thứ hai

06/3

S 7h30. Giao ban 3 khối đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC phường
C UBND Phường
Thứ ba

07/3

S 7h30. Dự lễ hội đình làng Thạc gián Đình làng TG Đ/c Giang PCT dự
C 14h. Dự HN Trực tuyến UBND Phường Đ/c Diệu,Tưởng, Giang dự
Thứ tư

08/3

S UBND Phường
C 14h. Dự hội nghị giao ban quận HT B quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ năm

09/3

S UBND Phường
C 14h. Dự HN giảm ngèo vền vững PH số 1 T 2 TP Đ/c Giang PCT dự
Thứ sáu

10/3

S 8h. Dự hội nghị đề xuất danh mục nhà sinh hoạt HT B quận Đ/c Diệu CT dự
C 14h. Dự họp nghe báo cáo liên quan đến đường nguyễn Như Hạnh

19h. Dự buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm qua mạng

PH 1 T2 quận

HT UBND phường

 

đ/c Diệu CT dự

Đ/c Giang PCT dự

 

Thứ bảy

11/3

S Trực cơ quan: Đ/c GIang PCT, Văn, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

12/3

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.