LỊCH TUẦN 10-2022

Lịch công tác tuần thứ 10 (Từ ngày 07/3/2022 đến 13/3/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

07/3

S 7h30. Dự giao ban đầu tuần HT UBND phường CBCNV
C UBND Phường
Thứ ba

08/3

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

09/3

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

10/3

S 8h00. Dự đại hội trù bị hội CCB phường HT UBND phường Đ/c Diệu CT dự
C UBND Phường
Thứ sáu

11/3

S 8h00. Dự đại hội chính thức hội CCB phường HT UBND phường Đ/c Diệu CT dự
C UBND Phường
Thứ bảy

12/3

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu Ct, Văn, Thành

8h00. Dự đại hội trù bị Đoàn TNCS phường

 

HT UBND phường

 

Đ/c Diệu CT dự

C UBND Phường
Chủ nhật

13/03

S 8h00. Dự đại hội chính thức Đoàn TNCS phường HT UBND phường Đ/c Diệu CT dự
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.