LỊCH TUẦN 10-2021

Lịch công tác tuần thứ 10 (Từ ngày 08/3/2021 đến 14/3/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

08/3

S 7h30. Giao ban cơ quan HT UBND CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

09/3

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

10/3

S 8h00. Họp Ủy viên ủy ban phường Tại Phòng họp
C UBND Phường
Thứ năm

11/3

S 9h làm việc với các trường đóng trên địa bàn Phòng Tiếp dân Đ/c Giang PCT
C 14h00. Dự giao ban công tác Thủy sản

13h30. Dự triển khai nhiệm vụ liên quan đến TTXH, mỹ quan đô trhi

14h00. Dự triển khai công tác quy hoạch

Tại phòng Kinh tế

Tại phòng họp 2 quận

Tại quận ủy

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

Thứ sáu

12/3

S 7h00. Dự KN 90 năm ngày thành lập đoàn

8h00. Dự tuyên truyền công tác bầu cử

Tại công viên 29.3

Tại UBND phường

Đ/c Giang PCT

Đ/c Giang PCT dự

C UBND Phường
Thứ bảy

13/3

S 7h30 Trực cơ quan: Tưởng PCT, Văn, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

14/3

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.