LỊCH TUẦN 09-2023

Lịch công tác tuần thứ 09 (Từ ngày 27/02/2023 đến 05/03/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

27/02

S 7h30. Giao ban đầu tuần HT UBND phường Toàn thể CBCC phường
C UBND Phường
Thứ ba

28/02

S 8h. HN đánh giá giảm thiểu rác thải HT B quận Đ/c Tưởng PCT dự
C 14h. Dự HN chung tay bảo vệ nguồn nước

14h. Dự họp BCH phường

HT 2 thành đoàn

HT UBND phường

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

Thứ tư

01/03

S 7h30. Dự lễ ra quân huấn luyện Tại TTVH quận Đ/c Giang PCT
C UBND Phường
Thứ năm

02/03

S 9h30 Hội ý Thường trực UBND UBND Phường
C 14h. Dự tổng kết 8 năm thực hiện Luật tiếp công dân

14h. Dự hội thi Rung chuông vàng

14h Dự họp giảm nghèo đa chiều

PH số 2 T 2 TP

HT UBND phường

HT Quận

Đ/c Tưởng PCT, Hải VP dự

Đ/c Diệu – CT

Đ/c Giang PCT, Hằng GN

Thứ sáu

03/03

S 8h. Dự HN tiếp xúc cử tri chuyên đề dự án Luật đất đai HT T2 TP Đ/c Tưởng PCT dự
C UBND Phường
Thứ bảy

04/03

S Trực cơ quan: Đ/c Giang, Khôi, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

05/03

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.