LỊCH TUẦN 09-2022

Lịch công tác tuần thứ 09 (Từ ngày 28/02/2022 đến 06/03/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

28/02

S 7h30. Dự giao ban đầu tuần UBND Phường CBCNV
C UBND Phường
Thứ ba

01/3

S Làm việc tại cơ quan UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

02/3

S Làm việc tại cơ quan UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

03/3

S Làm việc tại cơ quan UBND Phường
C UBND Phường
Thứ sáu

04/3

S Làm việc tại cơ quan UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

05/3

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Khôi, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

06/3

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.