LỊCH TUẦN 08-2023

Lịch công tác tuần thứ 08 (Từ ngày 20/02/2023 đến 26/02/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

20/02

S 7h30. Giao ban đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC phường
C 14h Dự HN đánh giá kết quả BHYT, BHXH

14h. Dự triển khai KH thông tin người có công

HT B quận

HT T2 TP

Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Giang PCT; Thủy dự

Thứ ba

21/02

S UBND Phường
C 14h. Dự buổi làm việc với TT Đảng ủy về CT Đại hội HND Phòng tiếp dân Đ/c Diệu CT dự
Thứ tư

22/02

S UBND Phường
C 14h30. Dự công bố QĐ Công nhận giao quyền quản lý thủy sản tại HT UBND phường Thanh Khê Đông HT UBND Thanh Khê Đông Đ/c Tưởng PCT  dự
Thứ năm

23/02

S 8h. Dự lấy ý kiến luật đất đai UBND Phường
C 14h. Dự họp quản lý vỉa hè PH số 1 quận Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ sáu

24/02

S UBND Phường
C 14h Dự hội thảo quy hoạch Vịnh Đà Nẵng

14h30. Dự HN Tổng kết công an hưu

HT 3 05 Quang Trung

HT UBND phường

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Giang PCT dự

Thứ bảy

25/02

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Lập.

7h30. Dự ngày hội biên phòng toàn dân

7h. Dự hội thi Thống kê

UBND Phường

Đồn biên phòng 248

HT A quận

Toàn thể cơ quan

Đ/c Tưởng PCT dự

C UBND Phường
Chủ nhật

26/02

S UBND Phường
C 14h00 Tổ chức khai mạc Ngày hội việc làm HT UBND Phường VHXH, VP
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.