LỊCH TUẦN 08-2022

Lịch công tác tuần thứ 08 (Từ ngày 21/02/2022 đến 27/02/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

21/02

S 7h30. Dự giao ban đầu tuần HT UBND phường CBCNV
C UBND Phường
Thứ ba

22/02

S 8h30. Dự giao ban công tác Thuỷ sản Phòng Kinh tế quận Thanh Khê Đ/c Giang PCT dự
C UBND Phường
Thứ tư

23/02

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

24/02

S UBND Phường
C 14h00. Dự dự tổng kết công tác giảm nghèo HT B quận Đ/c Giang PCT dự
Thứ sáu

25/02

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

26/02

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Văn, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

27/02

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.